Godne przyjmowanie Komunii świętej

Apelujemy do polskich Biskupów o zaniechanie praktyki
udzielania Komunii świętej na rękę.

24659
– tyle osób podpisało petycję

Kryzys pobożności

Od długiego czasu w Kościele zanika duchowość eucharystyczna i pietyzm wobec Ciała Pańskiego. Do pogłębienia kryzysu przyczyniła się rozdmuchiwana medialnie pandemia “śmiercionośnego“ wirusa, a działania przeciwepidemiczne objęły m.in. zalecenie przyjmowania Komunii świętej na rękę.  Nie wszyscy wierni są świadomi realnej Obecności Pana w okruchach Chleba Eucharystycznego. Dużym zagrożeniem jest m.in. automatyzm i brak okazywania należnej czci w przyjmowaniu Komunii świętej. Teraz, po odwołaniu obostrzeń sanitarnych zniknął główny pretekst propagowania przyjmowania Komunii na rękę.

Synowska prośba

Zwracamy się do biskupów ordynariuszy, aby na terenie swoich diecezji zaniechali powszechnej praktyki Komunii świętej na rękę. Pragniemy aby troska o najwyższą cześć Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie leżała na sercu wszystkich katolików, bowiem od tej troski zależy również nasze Zbawienie. Prosimy, aby poprzez odpowiednią katechezę, wiernym w każdym wieku i stopniu dojrzałości na drodze wiary została ponownie ukazana nauka o doniosłości Sakramentu.

Treść petycji:

Wasze Eminencje i Ekscelencje
Czcigodni Księża Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi

 

Jako wierni Kościoła Katolickiego, oddani naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i wpatrzeni w Jego Najświętszą Matkę – chwałę Apostołów, ośmielamy się prosić abyście na terenie swoich diecezji zaniechali praktyki udzielania Komunii świętej na rękę. Pragniemy, aby troska o najwyższą cześć Naszego Pana Jezusa Chrystusa leżała na sercu wszystkich katolików, bowiem od tej troski zależy również nasze zbawienie. Prosimy, aby poprzez odpowiednią katechezę, wiernym w każdym wieku i stopniu dojrzałości na drodze wiary została ponownie ukazana nauka o doniosłości Sakramentu. 

 

Dwa lata temu Księża Biskupi zalecili przyjmowanie Ciała Pańskiego na rękę. Jednym z argumentów był wzgląd na członków wspólnoty, bojących się o zdrowie swoje oraz swoich bliskich. 

 

Obecnie Ci, którzy do tej pory straszyli nas “śmiercionośnym” wirusem, teraz wycofują się z wszelkich obostrzeń, uznając chorobę przez niego wywoływaną za jedną z licznych zwyczajnych chorób zakaźnych. Pozostawili tym samym społeczeństwo ciężko doświadczone tym nieuczciwym eksperymentem socjalnym. Wraz z zanikiem obostrzeń sanitarnych, zniknął też główny pretekst dla którego zalecano przyjmowanie Komuniii na rękę. Nie wszyscy wierni są świadomi realnej Obecności Pana w okruchach Chleba Eucharystycznego. Dużym zagrożeniem jest m.in. automatyzm i brak okazywania należnej czci podczas przyjmowania Komunii świętej. Niestety, aż do tej pory, w wielu parafiach zachęca się do takiego sposobu przyjmowania Komunii świętej, co może narazić Ciało Pańskie na profanację. 

 

Zwracamy się do Was, Czcigodni Pasterze Kościoła w Polsce, aby zaprzestano propagowania praktyki, która może godzić w cześć Naszego Pana Jezusa Chrystusa, a przez to szkodzić duszom wiernych bez namysłu przystępujących do Komunii świętej na rękę.

 

W Jezusie Chrystusie

Zaniechanie praktyki udzielania Komunii świętej na rękę

Podpisz apel do polskich Biskupów, aby zaniechali praktyki udzielania Komunii Świętej na rękę

AKCJA ZAKOŃCZONA!